دعوت به همکاری - دفاتر خدمات الکترونیک

یکی از اهداف اصلی ما ارائه آسان خدمات الکترونیک در سراسر کشور و در کمترین زمان ممکن است. از راه های دستیابی به این هدف، استفاده از قابلیت و توانایی دفاتر خدمات الکترونیک در ارائه این خدمات میباشد. در حال حاضر این امکان ایجاد شده است تا دفاتر خدمات الکترونیک برای متقاضیان و مراجعین خود آگهی فروش خودرو ثبت کنند. چنانچه آگهی بصورت ویژه ثبت گردد، 40% تعرفه ثبت آگهی برای دفاتر خدمات الکترونیک بعنوان کارمزد در نظر گرفته شده و از آنها دریافت نمیگردد. به عبارت دیگر متقاضی فروش خودرو هیچ هزینه اضافی برای ثبت آگهیهای ویژه به دفاتر پرداخت نمیکند، و کارمزد دفاتر از طرف سامانه جامع خودرو پرداخت میشود.

* شرایط پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک :
- دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیربط؛
- و حسن سابقه در ارائه خدمات الکترونیک.
* امتیازات نمایندگی :
- دریافت 40% تعرفه ثبت آگهی ویژه بعنوان کارمزد؛
- و اولویت برای ارائه سایر خدمات الکترونیک در سالهای آتی.
* نحوه فعالیت :
1- پس از پذیرش دفاتر خدمات الکترونیک برای ارائه خدمات سامانه خودرو، یک حساب کاربری برای دفتر ایجاد میشود.
2- نام کاربری و رمز عبور و فایل راهنمای ارائه خدمات در اختیار مدیر دفتر قرار میگیرد.
3- دفتر بر مبنای فایل راهنما به ثبت آگهی برای متقاضیان پرداخته و 40% از تعرفه ثبت آگهی ویژه را بعنوان کارمزد برداشته و تنها 60% آن را پرداخت میکند.

اگر با وجود راهنمای سامانه سؤالی برایتان باقی ماندبا ما تماس بگیرید.


موفق و پیروز باشید

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دهگان محفوظ است © www.dahgan.ir