برند و مدل
قیمت نمایندگی
قیمت بازار
540,000,000  تومان
540,000,000  تومان
1395/11/12
وارداتی
فول - اتاق جدید 2016
650,000,000  تومان
650,000,000  تومان
1395/11/12
وارداتی
فول 2016
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
780,000,000  تومان
780,000,000  تومان
1395/11/12
وارداتی
فول 2017
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
485,000,000  تومان
810,000,000  تومان
1393/06/08
نمایندگی - فول
بازار - فول
304,000,000  تومان
410,000,000  تومان
1395/11/12
2016
2016
آگهی خودرو
خودرو صفر
405,000,000  تومان
450,000,000  تومان
1395/11/12
فول 2016
فول 2016
345,000,000  تومان
455,000,000  تومان
1393/04/20
نمایندگی - فول
بازار - فول
405,000,000  تومان
470,000,000  تومان
1393/04/20
نمایندگی - فول
بازار - فول
655,000,000  تومان
680,000,000  تومان
1393/09/06
نمایندگی - 2014
بازار - 2014
آگهی خودرو
خودرو صفر
1,800,000,000  تومان
1,800,000,000  تومان
1395/11/12
4 نفره - فول 2015
موجود نیست
21,186,000  تومان
21,200,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
20,696,000  تومان
20,700,000  تومان
1395/11/12
سفید
سفید
آگهی خودرو
خودرو صفر
21,850,000  تومان
22,600,000  تومان
1395/11/12
سفید
سفید
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
20,596,000  تومان
21,000,000  تومان
1395/11/12
سفید
سفید
مشخصات فنی خودرو
خودرو صفر
21,100,000  تومان
21,400,000  تومان
1393/08/01
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
خودرو صفر
19,320,000  تومان
18,600,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
18,696,000  تومان
18,400,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
32,673,000  تومان
32,800,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
36,848,000  تومان
37,700,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
41,920,000  تومان
45,800,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
29,038,000  تومان
29,500,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
30,806,000  تومان
31,500,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
30,873,000  تومان
32,500,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
37,388,000  تومان
38,200,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
35,764,000  تومان
37,000,000  تومان
1395/11/12
کد 28230
کد 28230
39,093,000  تومان
41,700,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
37,468,200  تومان
39,800,000  تومان
1395/11/12
کد 28512
کد 28512
45,330,000  تومان
51,000,000  تومان
1395/11/12
ELX
ELX
آگهی خودرو
خودرو صفر
36,925,000  تومان
39,000,000  تومان
1395/11/12
کد 28316
کد 28316
13,874,000  تومان
13,750,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
15,264,000  تومان
15,400,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی
بازار
33,389,000  تومان
34,600,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
بازار
30,835,000  تومان
32,300,000  تومان
1396/01/19
نمایندگی
بازار
31,499,000  تومان
32,500,000  تومان
1396/01/19
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
33,662,000  تومان
34,500,000  تومان
1396/01/19
نمایندگی
بازار
28,670,000  تومان
31,200,000  تومان
1393/04/12
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
28,092,000  تومان
29,400,000  تومان
1396/01/19
نمایندگی
بازار
آگهی خودرو
خودرو صفر
37,442,000  تومان
39,000,000  تومان
1396/01/19
نمایندگی
بازار
35,784,000  تومان
35,800,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - دو ایربگ
بازار - دو ایربگ
آگهی خودرو
خودرو صفر
94,000,000  تومان
94,000,000  تومان
1395/11/12
توقف فروش
تیپ 6
173,334,000  تومان
174,000,000  تومان
1395/11/12
صندوقدار
صندوقدار
آگهی خودرو
خودرو صفر
187,458,000  تومان
187,458,000  تومان
1395/11/12
نمایندگی
ناموجود
آگهی خودرو
خودرو صفر
216,723,000  تومان
242,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2014
بازار - فول 2014
136,000,000  تومان
136,000,000  تومان
1395/11/12
وارداتی
فول 2016
108,255,000  تومان
103,000,000  تومان
1395/11/12
فول 2016
فول 2016
178,762,000  تومان
172,000,000  تومان
1395/11/12
2016 - فول نیوفیس / تک دف
2016 - فول نیوفیس / تک دف
276,859,000  تومان
320,000,000  تومان
1393/07/10
نمایندگی - اتاق جدید 2015
بازار - اتاق جدید 2015
219,978,000  تومان
223,000,000  تومان
1395/11/12
DM فول نیوفیس / اتوپارک 2016
DM فول نیوفیس / اتوپارک 2016
365,059,000  تومان
426,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - 4 نفره
بازار - 4 نفره
آگهی خودرو
خودرو صفر
161,200,000  تومان
163,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - YF فول 2015
بازار - YF فول 2015
184,133,000  تومان
179,000,000  تومان
1395/11/12
فول با رادار 2016
فول با رادار 2016
مشخصات فنی خودرو
آگهی خودرو
خودرو صفر
235,500,000  تومان
270,000,000  تومان
1393/08/08
نمایندگی - فول 10 ایربگ
بازار - فول 10 ایربگ
124,507,000  تومان
127,000,000  تومان
1395/11/12
6 ایربگ 2016
6 ایربگ 2016
171,142,000  تومان
175,000,000  تومان
1395/11/12
TF فول 2016
TF فول 2016
176,603,000  تومان
175,000,000  تومان
1395/11/12
فول 2016
فول 2016
75,197,000  تومان
75,000,000  تومان
1395/11/12
2016
2016
107,129,000  تومان
109,000,000  تومان
1395/11/12
صندوقدار 2016
صندوقدار 2016
آگهی خودرو
خودرو صفر
107,127,000  تومان
108,000,000  تومان
1395/11/12
فول 2016
فول 2016
آگهی خودرو
خودرو صفر
136,940,000  تومان
139,000,000  تومان
1395/11/12
فول نیوفیس 2016
فول نیوفیس 2016
135,337,000  تومان
143,000,000  تومان
1395/11/12
2017
2017
230,259,000  تومان
235,000,000  تومان
1395/11/12
2.4 اتاق جدید فول 2016 / اتوپارک
2.4 اتاق جدید فول 2016 / اتوپارک
132,250,000  تومان
130,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - EX اتوماتیک 1.6 فول 2015
بازار - EX اتوماتیک 1.6 فول 2015
آگهی خودرو
خودرو صفر
211,356,000  تومان
250,000,000  تومان
1393/10/11
نمایندگی - فول 2014
بازار - فول 2014
آگهی خودرو
خودرو صفر
157,043,000  تومان
157,000,000  تومان
1395/11/12
2016
2016
آگهی خودرو
خودرو صفر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دهگان محفوظ است © www.dahgan.ir